Veganogle Consulting organitza un Taller de Coaching per a Directius per desenvolupar la capacitat de persuadir i d’influir positivament a l’equip.