Mitjançant les activitats que realitzem pretenem ajudar-los a percebre, entendre i actuar sobre els esdeveniments del seu entorn laboral amb la finalitat de millorar la situació present tenint en compte les seves necessitats.

Els nostres consultors els ajudaran a comprendre diversos processos: com s’estableixen els objectius?, com es determinen els mitjans i les accions que s’hauran de dur a terme?, quines formes de comunicació s’utilitzen en l’organització?, com es condueixen les reunions?, com es gestionen els grups?, com interactuen responsables i col·laboradors?, com interactuen els equips? i, finalment, com dirigeixen els líders?