Les accions formatives que oferim estan dissenyades tenint en compte les necessitats organitzatives actuals i previstes en matèria de gestió de recursos humans i planificació estratègica.

 La metodologia que utilitzem està pensada per afavorir el desenvolupament de competències directament transferibles al lloc de treball mitjançant l’establiment de programes d’actuació i la generació d’un compromís mutu de les parts implicades en el procés formatiu.